மதிப்புக்கூட்டிய பால் பொருட்கள் தயாரித்தல்

View Calendar
26/04/2018 9:00 AM - 7:00 PM
மதிப்புக்கூட்டிய பால் பொருட்கள் தயாரித்தல்
Phone:94451 99034
Address: 49, Sydenhams Rd, Park Town, Chennai, Tamil Nadu 600003, India
  • சென்னை, கொடுவெளியில் உள்ள உணவு மற்றும் பால்வளத் தொழில்நுட்பக் கல்லூரியில்
  • ஏப்ரல் 26 – ம்  தேதி ‘மதிப்புக்கூட்டிய பால் பொருட்கள் தயாரித்தல்’ பயிற்சி நடைபெற உள்ளது.
  • முன்பதிவு செய்து கொள்ளவும்.