தாக்காளியில் ஒருங்கிணைந்த பயிர் பாதுகாப்புப் முறைகள்

View Calendar
27/04/2018 9:00 AM - 7:00 PM
தாக்காளியில் ஒருங்கிணைந்த பயிர் பாதுகாப்புப் முறைகள்
Phone:04286 266345
Address: Clock Tower, SH 94, Kamaraj Nagar, Namakkal, Tamil Nadu 637001, India

நாமக்கல், வேளாண் அறிவியல் மையத்தில்

27 – ம் தேதி ‘தாக்காளியில் ஒருங்கிணைந்த பயிர் பாதுகாப்புப் முறைகள்’

ஆகிய பயிற்சிகள் நடைபெற உள்ளன.

முன்பதிவு அவசியம்.