செம்மறியாடு வளர்ப்பு

View Calendar
17/04/2018 9:00 AM - 7:00 PM
செம்மறியாடு வளர்ப்பு
Phone:04286 266345
Address: Clock Tower, SH 94, Kamaraj Nagar, Namakkal, Tamil Nadu 637001, India

நாமக்கல், வேளாண் அறிவியல் மையத்தில்

ஏப்ரல் 17 – ம் தேதி ‘செம்மறியாடு வளர்ப்பு’

 

ஆகிய பயிற்சிகள் நடைபெற உள்ளன.

முன்பதிவு அவசியம்.