சிறுதானியங்களின் ஒருங்கிணைந்த பயிர் மேலாண்மை

View Calendar
18/04/2018 9:00 AM - 19/04/2018 7:00 PM
சிறுதானியங்களின் ஒருங்கிணைந்த பயிர் மேலாண்மை
Phone:044 27452371
Address: 81, SH58, Ennaikaran, Kanchipuram, Tamil Nadu 631501, India
  • காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், காட்டுப்பக்கம் வேளாண் அறிவியல் மையத்தில்
  • ஏப்ரல் 18 , 19 தேதிகளில் ‘சிறுதானியங்களின் ஒருங்கிணைந்த பயிர் மேலாண்மை’
  • ஆகிய பயிற்சிகள் நடைபெற உள்ளது.
  • முன்பதிவு அவசியம்.