கூண்டு முறையில் மீன் வளர்ப்பு

View Calendar
24/04/2018 9:00 AM - 25/04/2018 7:00 PM
கூண்டு முறையில் மீன் வளர்ப்பு
Phone:044 27452371
Address: 81, SH58, Ennaikaran, Kanchipuram, Tamil Nadu 631501, India
  • காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், காட்டுப்பக்கம் வேளாண் அறிவியல் மையத்தில்
  • 24, 25 தேதிகளில் ‘கூண்டு முறையில் மீன் வளர்ப்பு’
  • ஆகிய பயிற்சிகள் நடைபெற உள்ளது.
  • முன்பதிவு அவசியம்.