காளான் வளர்ப்பு, வனமரங்கள்சாகுபடி, பண்ணைக்குட்டை மீன் வளர்ப்பு, ஒருங்கிணைந்த கால்நடை பண்ணைகள் அமைத்தல், இயற்கைவிவசாய வழிமுறைகள்

View Calendar

சிவகங்கை மாவட்டம், பிள்ளையார்பட்டி, பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியின் உழவர் பயிற்சி மையத்தில் டிசம்பர் 11 -ம் தேதி ‘காளான் வளர்ப்பு’, 13 -ம் தேதி ‘வனமரங்கள்சாகுபடி’, 18-ம் தேதி ‘பண்ணைக்குட்டை மீன் வளர்ப்பு’, 19 மற்றும்20 ஆகிய தேதிகளில் ‘ஒருங்கிணைந்த கால்நடை பண்ணைகள் அமைத்தல்’, 27 -ம் தேதி ‘இயற்கைவிவசாய வழிமுறைகள்’ ஆகிய பயிற்சிகள் நடைபெற உள்ளன.

முன்பதிவு  முக்கியம்.

தொடர்புக்கு, செல்போன்: 77088 20505, 94885 75716.