காடை வளர்ப்புப் பயிற்சி

View Calendar
24/04/2018 9:00 AM - 7:00 PM
காடை வளர்ப்புப் பயிற்சி
Phone:04142 290249
Address: Kurinjipadi - Cuddalore Rd, Anna Nagar Extension, Anna Nagar, Cuddalore, Tamil Nadu 607001, India

கடலூர், கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக் கழகப் பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையத்தில்

24 – ம் தேதி ‘காடை வளர்ப்புப் பயிற்சி’

ஆகிய பயிற்சிகள் நடைபெற உள்ளன.

முன்பதிவு அவசியம்.