அரசு விதிமுறைப்படி செம்மரங்கள் சாகுபடி மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் | சுருள்பாசி வளர்ப்பு மற்றும் சந்தைப்படுத்துதல்

View Calendar

சிவகங்கை மாவட்டம், பிள்ளையார்பட்டி, பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியின் உழவர் பயிற்சி மையத்தில் ஜனவரி 29 -ம் தேதி ‘அரசு விதிமுறைப்படி செம்மரங்கள் சாகுபடி மற்றும் சந்தைப்படுத்தல்’, 31-ம் தேதி ‘சுருள்பாசி வளர்ப்பு மற்றும் சந்தைப்படுத்துதல் ஆகிய பயிற்சிகள் நடைபெற உள்ளன. முன்பதிவு  முக்கியம்.

தொடர்புக்கு, செல்போன்: 77088 20505, 94885 75716.