அசோலா தயாரித்தல்

View Calendar
27/10/2018 All day
கன்னியாகுமரி மாவட்டம், விவேகானந்த கேந்திரம்
Phone:04652 246296.
Address: Anjugramam Rd, Vivekanandapuram, Kanyakumari, Tamil Nadu 629702, India

கன்னியாகுமரி மாவட்டம், விவேகானந்த கேந்திரம், இயற்கை வள அபிவிருத்தித் திட்டத்தில்
அக்டோபர்  27-ம் தேதி ‘அசோலா தயாரித்தல்’ ஆகிய
பயிற்சிகள் நடைபெற உள்ளன.

பயிற்சி கட்டணம் 100 ரூபாய்.முன்பதிவு அவசியம்.