அங்கக உரம் மற்றும் மண்புழு உரம் தயாரித்தல்

View Calendar
29/12/2018 All day

கன்னியாகுமரி மாவட்டம், விவேகானந்த கேந்திரம், இயற்கை வள அபிவிருத்தித் திட்டத்தில்டிசம்பர் 29-ம் தேதி ‘அங்கக உரம் மற்றும் மண்புழு உரம் தயாரித்தல்’ பயிற்சி  நடைபெற உள்ளது.

பயிற்சிக் கட்டணம் 100 ரூபாய்.

முன்பதிவு அவசியம்.