எதிர்வரும் நிகழ்வுகள்

 • காளான் வளர்ப்பு

  கன்னியாகுமரி மாவட்டம், விவேகானந்த கேந்திரம், இயற்கை வள அபிவிருத்தித் திட்டத்தில்,

  2017-12-9- காளான் வளர்ப்பு,

  ஆகிய பயிற்சி நடைபெறவுள்ளது.

  முன்பதிவு அவசியம்.

  பயிற்சிக் கட்டணம் ரூ 1௦௦

  தொடர்புக்கு : 04652246296,