எதிர்வரும் நிகழ்வுகள்

  • நன்னீர் மீன் வளர்ப்பு

    சிவகங்கை மாவட்டம், குன்றக்குடி வேளாண் அறிவியல் மையத்தில்,

    2017-12-6- நன்னீர் மீன் வளர்ப்பு

    ஆகிய பயிற்சிகள் நடைபெறயுள்ளது.

    தொடர்புக்கு : 04577264288,