எதிர்வரும் நிகழ்வுகள்

  • சுருள்பாசி வளர்ப்பு

    சிவகங்கை மாவட்டம், பிள்ளையார்பட்டி, பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியின் உழவர் பயிற்சி மையத்தில் ,

    2017-12-21- சுருள்பாசி வளர்ப்பு

    ஆகிய பயிற்சிகள் நடைபெறவுள்ளது.

    தொடர்புக்கு : 7708820505, 9488575716