எதிர்வரும் நிகழ்வுகள்

  • மானாவாரி பயிர் உழவு முறைகள்

    சிவகங்கை மாவட்டம், குன்றக்குடி வேளாண் அறிவியல் மையத்தில்,

    2017-12-13- மானாவாரி பயிர் உழவு முறைகள் ,

    ஆகிய பயிற்சிகள் நடைபெறயுள்ளது.

    தொடர்புக்கு : 04577264288,