எதிர்வரும் நிகழ்வுகள்

 • முருங்கையில் மதிப்புக்கூட்டல்

  சிவகங்கை மாவட்டம், குன்றக்குடி வேளாண் அறிவியல் மையத்தில்,

  2017-12-12- முருங்கையில் மதிப்புக்கூட்டல்,

  ஆகிய பயிற்சிகள் நடைபெறயுள்ளது.

  தொடர்புக்கு : 04577264288, 

 • தேனீ வளர்ப்பு மற்றும் சந்தைப்படுத்தல்

  சிவகங்கை மாவட்டம், பிள்ளையார்பட்டி, பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியின் உழவர் பயிற்சி மையத்தில்,

  2017-12-12- தேனீ வளர்ப்பு மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் ,

  ஆகிய பயிற்சிகள் நடைபெறவுள்ளது.

  தொடர்புக்கு : 7708820505, 9488575716.

 • ஆடு வளர்ப்பு

  கடலூர், கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைகழகப் பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையத்தில்,

  2017-12-12- ஆடு வளர்ப்பு ,

  ஆகிய பயிற்சி நடைபெறயுள்ளது.

  தொடர்புக்கு : 04142290249,