எதிர்வரும் நிகழ்வுகள்

  • மண்ணில் ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை

    சிவகங்கை மாவட்டம், குன்றக்குடி வேளாண் அறிவியல் மையத்தில்,

    2017-12-11- மண்ணில் ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை

    ஆகிய பயிற்சிகள் நடைபெறயுள்ளது.

    தொடர்புக்கு : 04577264288,